شرکت سورينت پرواز ، زير مجموعه شرکت هلدينگ توسعه سورينت قشم ، با پشتوانه اي نزديک به ربع قرن تجربه در راستاي گسترش رفاه مشتريان خود و در چارچوب الزامات قانوني در بخش گردشگري ، براي درک و تامين نيازها و انتظارات مشتريان خود از طريق ارائه خدمات نوآورانه ، متنوع ، با کيفيت به منظور جلب رضايت و خلق خاطرات دلنشين و ماندگاراش تلاش مي کند.