اخبار آژانس -

غار های حیرت انگیز در جهان

غار های حیرت انگیز در جهان
غار های حیرت انگیز در جهان
تاریخ انتشار : 1399/06/10

غارها، گودال هایی هستند که در پوسته زیرین زمین وجود دارند و بعد از گذشت زمانی به دست جریان و فشار آب، گوشه ای از آن ها خورده می شود و درون آن ها نمایان می شود. اگر تا به حال حتی یک بار تجربه حضور در این پدیده را داشته باشید، حتما متوجه حس هیجان انگیز ایستادن در آن را همچنان در ذهن دارید. امروز قصد داریم که به معرفی ده غار حیرت انگیز در جهان در سایت سورینت پرواز بپردازیم که شاید تعداد کمی از ما از این پدیده کمیاب مطلع هستیم.

غار فارایا ناخن، (Phraya Nakhon Cave)دهکده ای در دل غار در تایلند

غار ملیسانی  (Langjokull Glacier ice cave)در یونان

غار سائوا دوپکا  (Reed Flute Cave)در بلغارستان

غار دِوِشتاکا  (Devetashka Cave)در بلغارستان

غار سان دونگ (Son Doong Cave)در ویتنام

غار استوپیسا  (Stopica Cave)در صربستان

غارهای آبی دیرُس  (Diros Caves)در یونان

غار تمیمینا  (Temimina Cave)در برزیل

غارهای باتو  (Batu Caves)در مالزی

غار هور در کیش