اخبار آژانس -

سرزمین لی لی پوت های ایران

سرزمین لی لی پوت های ایران
سرزمین لی لی پوت های ایران
تاریخ انتشار : 1399/07/23

ماخونیک، روستایی باورنکردنی در استان خراسان جنوبی 

سرزمین لی لی پوت های ایران، در این روستا کشیدن سیگار، دیدن تلویزیون و نوشیدن چای بنا به رسم و رسوم و سنت ممنوع است.

به دلیل قد و قامت کوتاه ساکنان این روستا به لی لی پوت (سرزمینی در داستان گالیور) مشهور است، البته این روستای کوچک به دلایل دیگر نیز معروف شده است.

مردم ماخونیک تا 50 سال پیش، چای نمی نوشیدند، شکار نمی کردند و اصلا گوشت نمی خوردند و سیگار نمی کشند، آنها این کارها را گناه می دانستند، ورود تلویزیون به این روستا به نشانه ورود شیطان به این روستا بود.

قد اهالی این روستا کوتاه بوده و به زحمت از 1/40 تجاوز میکند، قد متوسط این اهالی ناشی از ازدواج فامیلی و تغذیه و آب و هوا می باشد.

این روستا به عنوان یکی از هفت روستای شگفت انگیز دنیا محسوب می شود.