اخبار آژانس -

سندهای سنگی تاریخی

سندهای سنگی تاریخی
سندهای سنگی تاریخی
تاریخ انتشار : 1399/10/20

خوبی حکاکی کردن تاریخ روی سنگ ها اینه که به راحتی تغییر پیدا نمیکنن و سالها موندگار میشن البته به شرطی که از اون اول تاریخ درست روایت شده باشه طاق بستان هم از اون مجموعه های تاریخی ایرانه که حوادث مهم تاریخ اینجا نقش بسته مثل تاجگذاری پادشاهان خلاصه که طاق بستان هم تجلی قدرت شاهانه و هم تجلی هنر که با این ظرافت تاریخ رو ثبت کردن.  در گذشته یک روش برای نشان دادن قدرت و بزرگی شاه حجاری روی کوه ها و صخره ها و ایجاد نقش هایی از وقایع مهم زمان بوده برای همین این بنا ساخته شده. طاق بستان در داخل شهر کرمانشاه واقع شده است. این مجموعه تاریخی متعلق به دوران ساسانیان است و کنار دریاچه زیبایی واقع شده که آب و هوای خوبی داره و میتونه پیشنهاد خوبی برای سفر بعد از دوران کرونا باشه.

راستی شما کدوم مجموعه تاریخی رو بیشتر دوست دارید ؟