اخبار آژانس -

شرایط سفر به کشور هلند

شرایط سفر به کشور هلند
شرایط سفر به کشور هلند
تاریخ انتشار : 1399/03/13

طبق بخشنامه های اعلامی در جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ، مسافران پس از ورود به کشور هلند می بایست به مدت 15 روز در محل سکونت شخصی خود در قرنطینه خانگی باشند .

لذا انجام سفر به این کشور و صدور بلیط با مدت اقامت کمتر از 15 روز امکان پذیر نمی باشد .