اخبار آژانس -

استان های پرخطر برای مسافرت

استان های پرخطر برای مسافرت
استان های پرخطر برای مسافرت
تاریخ انتشار : 1399/03/31

آخرین اعلام وزارت بهداشت:

استان های خوزستان، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، لرستان، کرمانشاه، گلستان، هرمزگان، کردستان و سیستان و بلوچستان در وضعیت قرمز قرار دارند و مناطقی پرخطر برای مسافرت به شمار می آیند. هرچند که به گفته آقای حریرچی (معاون کل وزارت بهداشت) هیچ استانی عاری از ویروس کرونا نیست. 

 آقای حریرچی وضعیت استان تهران را هم به علت رعایت نشدن فاصله گذاری، فاجعه توصیف کرده است.